Waar staat Wajong eigenlijk voor?

Dat staat officieel voor 'Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten'

De Wajong was een volksverzekering voor iedereen die ingezetene van Nederland is. De verzekering keert uit aan een verzekerde indien deze voor zijn zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt is geworden, en dat op zijn achttiende verjaardag nog steeds is. Maar ook wie jonggehandicapt is en om medische of arbeidskundige redenen geen perspectief heeft op een gewone baan, ook niet met ondersteuning, heeft recht op een volledige Wajong-uitkering. Wajongers mogen bijverdienen naast de wajong-uitkering. Terwijl men het recht op een uitkering behoudt, kunnen wajong-gerechtigden zelf het initiatief nemen om een baan te vinden. Er bestaan speciale regelingen voor deze groep wajongers. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de websites van regering en UWV. (Zie linkjes rechts)

Wajongers in dienst nemen geeft ons in hoofdzaak veel voldoening, maar biedt ook voordelen voor ons als werkgever.

Mocht je als ondernemer afvragen wat:
 • Zo is er loondispensatie mogelijk als de arbeidsprestatie van de Wajonger beduidend minder is.
 • Verder kunnen we een premiekorting krijgen en kan je recht hebben op subsidie om aanpassingen aan de werkplek mogelijk te maken.
 • De kosten van ziekte komen in principe niet voor rekening van ons als werkgever, want het UWV betaalt door tijdens ziekte op grond van de Ziektewet (de no-riskpolis).
 • We kunnen eveneens recht hebben op een loonkostensubsidie mits we voldoen aan de door het UWV gestelde voorwaarden.


 • Deze lijst is volledig onvolkomen, de voldoening om deze mensen in dienst te hebben en de loyaliteit die je daar voor terug krijgt is niet te beschrijven.

  Wij nodigen dan ook iedereen uit om ook Wajongers werk mogelijkheid te bieden.

  Meer informatie?

  Wanneer krijg ik een Wajong uitkering?

  Wanneer krijg ik een Wajong uitkering?